उलट्या पायांची म्हातारी - भाग चार Niranjan Pranesh Kulkarni द्वारा डरावनी कहानी में मराठी पीडीएफ

उलट्या पायांची म्हातारी - भाग चार

Niranjan Pranesh Kulkarni मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी भयपट गोष्टी

म्हातारीने गोष्ट संपवली. “लयच भारी गोष्ट सांगता हो तुमी आज्जी. माझी आज्जी पन मला अशाच भुताच्या गोष्टी सांगायची. लय भ्या वाटायची मला तवा. पन आता मी नाय घाबरत.” सनी म्हणाला. ही गोष्ट ऐकून तर नंदू आणि विनूची दातखिळीच बसली ...अजून वाचा