शेतकरी माझा भोळा - 9 Nagesh S Shewalkar द्वारा उपन्यास प्रकरण में मराठी पीडीएफ

शेतकरी माझा भोळा - 9

Nagesh S Shewalkar मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी कादंबरी भाग

९) शेतकरी माझा भोळा! टरकाची वाट फाता फाता चार-पाच दिस निघून गेले पर त्यो आलाच हाई. गणपत रोज फाटे मारुतीच्या दर्शनाला गेल्यावाणी कार्खान्यावर जायचा. दिसभरात कव्हातरी मुकीरदमाची गाठ पडायची. मुकीरदम त्येला ग्वाड ग्वाड बोलून ...अजून वाचा