कोणी बोलावले त्याला ? (भाग 3) निलेश गोगरकर द्वारा भयपट गोष्टी मराठी में पीडीएफ

कोणी बोलावले त्याला ? (भाग 3)

निलेश गोगरकर मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी भयपट गोष्टी

मागील भागावरून पुढे...... किशोर चीं सगळे जाणून घेण्याची तीव्र इच्छा बघून आजी पण जराशी खुश झाली. पण जराशीच... कारण सगळे ऐकल्यावर त्याची काय प्रतिक्रिया येईल हे तिला ही माहित नव्हते. " बाबू... ! खूप वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. तेव्हातर तुझा ...अजून वाचा


इतर रसदार पर्याय