शेतकरी माझा भोळा - 11 Nagesh S Shewalkar द्वारा उपन्यास प्रकरण में मराठी पीडीएफ

शेतकरी माझा भोळा - 11

Nagesh S Shewalkar मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी कादंबरी भाग

११) शेतकरी माझा भोळा! कोंडबा मेला, सखीची विटंबना झाली. तिला कलाकेंदराच्या मालकान धंध्याला लावलं तव्हा खरं तर गणपत आन यस्वदावर दुक्काच आबाळ कोसळलं, त्यातच त्येंचा बी अंत व्हवावं पर ज्यांच्या भाळी जित्तेपणी मरण जगायचं सटवीन लिवलेल ऱ्हाते. ...अजून वाचा