कोणी बोलावले त्याला? (भाग 4) निलेश गोगरकर द्वारा डरावनी कहानी में मराठी पीडीएफ

कोणी बोलावले त्याला? (भाग 4)

निलेश गोगरकर मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी भयपट गोष्टी

मागील भागावरून पुढे....यथाअवकाश सगळे मुंबईला पोचले... येणारी पौर्णिमा अजून वीस दिवस लांब होती. त्याच्या आंत त्यांना सगळे सामान घेऊन चार दिवस आधी पुन्हा गावाला पोचायचे होते.किशोरच्या घरी मंदाकिनीला बघून एकदम गदारोळ माजला. सगळ्यांना वाटले की, तो लग्नच करून आला ...अजून वाचा