तारेवरची कसरत - अंतिम भाग Swapnil Tikhe द्वारा लघुकथा मराठी में पीडीएफ

तारेवरची कसरत - अंतिम भाग

Swapnil Tikhe द्वारा मराठी लघुकथा

तारेवरची कसरत -४ (वैधानिक इशारा: सदर कथा पूर्णपणे काल्पनिक आहे, कथेतील पात्रे पूर्णपणे काल्पनिक आहेत. कथा व कथेतील पात्रांचा जीवित अथवा मृत व्यक्तीशी अथवा समूहाशी काहीही संबंध नाही. असा संबंध आढळल्यास तो केवळ योगायोग मानावा) (अधिक रंजकते ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय