दोन टोकं. भाग २१ Kanchan द्वारा उपन्यास प्रकरण में मराठी पीडीएफ

दोन टोकं. भाग २१

Kanchan द्वारा मराठी कादंबरी भाग

भाग २१हळुच दार उघडलं आणि सायली आत आली. विशाखा झोपली होती. तीने लाईट लावली आणि विशाखाच्या जवळ येऊन बसली. झोपेत ते कापसाचे बोळे तीच्या डोक्याखाली गेले होते. सायली ने हळुच ते उचलुन कच-याच्या डब्यात टाकले. आणि तीच्या डोक्यावरून हात ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय