सौभाग्य व ती! - 19 Nagesh S Shewalkar द्वारा कादंबरी भाग में मराठी पीडीएफ

सौभाग्य व ती! - 19

Nagesh S Shewalkar मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी कादंबरी भाग

१९) सौभाग्य व ती! त्यादिवशी सकाळी नयन शाळेत जाण्याची तयारी करत असताना बाहेरून आलेले भाऊ आईला घाबऱ्या स्वरात म्हणाले, "अग...अग...चल..." भाऊचा तसा घाबरा आवाज, अवतार बघून घाबरलेल्या आईने विचारले, "क...काय झाले हो?" "अग, कमाचा नवरा सिरीयस आहे. मी ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय