कादंबरी- जिवलगा ... भाग -४५ वा Arun V Deshpande द्वारा कादंबरी भाग मराठी में पीडीएफ

कादंबरी- जिवलगा ... भाग -४५ वा

Arun V Deshpande द्वारा मराठी कादंबरी भाग

कादंबरी –जिवलग भाग-४५ वा ------------------------------------------------------------- दुसरे दिवशी सकाळी बरोब्बर नऊ वाजता ..देसाईसाहेबांची गाडी वकीलसाहेबांच्या घरासमोर थांबली . कारचा दरवाजा उघडीत देसाई साहेब उतरले , आणि त्यांनी मागचा दरवाजा उघडला , आतून मिसेस देसाईना उतरतांना पाहून .. बाहेरच्या बैठकीत ..बसलेल्या ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय