ती..कोजागृती पौर्णिमा (भाग-दोन) Dhanshri Kaje द्वारा भयपट गोष्टी मराठी में पीडीएफ

ती..कोजागृती पौर्णिमा (भाग-दोन)

Dhanshri Kaje द्वारा मराठी भयपट गोष्टी

लगेच विराज बोलतो. "हे बघा तुम्हाला राग येणार नसेल तर एक सजेस्ट करू का?"सगळे एकदम हसु लागतात. विराज त्यांच्याकडे बघतच राहतो. मग हळुच कौस्तुभ म्हणतो. "काय मित्रा? तुला कधी पासुन आमची परवानगी लागु लागली..बोल..बोल" विराज हसत बोलतो. "अरे... तस ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय