लिव इन भाग - 11 Dhanashree yashwant pisal द्वारा कादंबरी भाग में मराठी पीडीएफ

लिव इन भाग - 11

Dhanashree yashwant pisal द्वारा मराठी कादंबरी भाग

अमन रात्र भर रावी ची वाट बघत होता .वाट बघत बघत त्याला झौप कधी लागली ....त्याच त्याला च समजले नाही ....सकाळी हल्क्श्या आवाजाने त्यला जाग आली ...पाहतो तो काय? रावी हळूच दार उघडून घरात येत होती .तिच्या त्या आवाजाने ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय