संतश्रेष्ठ महिला भाग १ Vrishali Gotkhindikar द्वारा महिला विशेष मराठी में पीडीएफ

संतश्रेष्ठ महिला भाग १

Vrishali Gotkhindikar द्वारा मराठी महिला विशेष

संतश्रेष्ठ महिला भाग १ माणूस देवाला प्रत्यक्ष भेटू शकत नाही . देवाची महती जाणुन घेणे अथवा त्याचा कृपा प्रसाद घेणे यासाठी कोणी मध्यस्थ आवश्यक असतो . हे काम संत करीत असतात . समाजाला भक्ती मार्गाला लावणे जेणे करून समाजमन ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय