लिव्ह इन भाग-19 Dhanashree yashwant pisal द्वारा कादंबरी भाग में मराठी पीडीएफ

लिव्ह इन भाग-19

Dhanashree yashwant pisal द्वारा मराठी कादंबरी भाग

आई च्या गळ्यात रावी पडली ...आणि रावी च्या आई चा सगळा राग कुठच्या कुठे पळून गेला .आता फक्त आई आणि मुलगी होती .फक्त त्या दोघींचे च मिलन होते .दोघींच्या ही डोळ्यात फक्त अश्रू होते .पण, ते अश्रू दुःखात नसून ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय