दुभंगून जाता जाता... - 2 parashuram mali द्वारा कादंबरी भाग मराठी में पीडीएफ

दुभंगून जाता जाता... - 2

parashuram mali द्वारा मराठी कादंबरी भाग

2 आजोबा या सगळ्या घटनेतून थोडेफार सावरले होते. पण आजी मात्र मी नसताना, माझ्या माघारी आईची आठवण काढून रडायची. शेजारच्या बायकांसमोर आपलं दु:ख हलकं करायची. माझ्या पोराला माझ्या माघारी कुणाचा आधार नाही. कसं व्हायचं माझ्या राजूचं. या विचारानं ती ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय