म्या पायलेलं गाव- भाग 1 shabd_premi म श्री द्वारा हास्य कथा मराठी में पीडीएफ

म्या पायलेलं गाव- भाग 1

shabd_premi म श्री द्वारा मराठी हास्य कथा

*म्या पायलेलं गाव* अधून मधून सुट्टेच्यान गावागावैले फिऱ्याचा बेत निंगुन ये. कधी बाबासोबत त कधी आबासोबत निंगे. आतालोक त माये वीस पंचवीस गावं फिरून बी झाले अस्तिन. म्हणून मंग कोन्या गावाले जायाचं म्हंतल की माया भोकावर लय ये..पन ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय