रत्नावती Sanjeev द्वारा भयपट गोष्टी मराठी में पीडीएफ

रत्नावती

Sanjeev द्वारा मराठी भयपट गोष्टी

रत्नावती रत्नावती अतिशय सुंदर होते रत्नावती ला बघण्याकरता कधीकधी राजे, महाराजे छत्रसिंह महाराजां शी भेटी गाठी करत. "राजकुमारी रत्नावती जयतु जयतु...!!!" यांन सगळा आसमंत भरून जात असे रत्नावती ला संकोचल्या सारखं होई त्या वेळेला ती जेमतेम 18 वर्षाची ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय