उडता उजेड - 1 Ajay Shelke द्वारा भयपट गोष्टी मराठी में पीडीएफ

उडता उजेड - 1

Ajay Shelke मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी भयपट गोष्टी

प्रस्तावनाही एक घडीत घटनेवर आधारीत कथा असून कथेचे विवरण हेे मनोरंनासाठी केलेले आहे. तरी कथेतील पात्राची नावे ही घडित व्यक्तीच्या नावावर बदलेली आहे. कोणाच्या भावना, जाती, धर्म, मानसिकतेला धक्का देण्याच्या किंवा अपमान करण्याचा कोणताही हेतू नाही. तरी कथेतील गाव ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय