राजकुमार ध्रुवल - भाग 3 - अंतिम भाग vidya,s world द्वारा बाल कथा मराठी में पीडीएफ

राजकुमार ध्रुवल - भाग 3 - अंतिम भाग

vidya,s world मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी बाल कथा

राजकुमार ध्रुवल ला पोट दुखी चा त्रास सुरू होतो..आर्य वीर वैद्यांना बोलावून त्याच्या वर उपचार करतो परंतु काहीच फरक पडत नाही..रात्री राजकुमार झोपला असताना सेनापती पुन्हा त्याच्या दा लना कडे जातो...सकाळी एक दासी पहाते की सेनापती राजकुमाराच्या दाल ना ...अजून वाचा


इतर रसदार पर्याय