भातुकलीच्या खेळातील राजा आणी राणी संदिप खुरुद द्वारा लघुकथा मराठी में पीडीएफ

भातुकलीच्या खेळातील राजा आणी राणी

संदिप खुरुद मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी लघुकथा

भातुकलीच्या खेळातील राजा आणी राणी लहाणपणी भातुकलीच्या खेळामध्ये दिपक राजा व्हायचा, आणी शितल त्याची राणी. पण आता बालपण सरुन तरुणपण आलं होतं. तरी दिपक तिला त्याची राणीच समजत होता. पण शितलच्या मनात काय आहे? हे त्याला कळत नव्हतं. ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय