गुप्तधन संदिप खुरुद द्वारा भयपट गोष्टी मराठी में पीडीएफ

गुप्तधन

संदिप खुरुद मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी भयपट गोष्टी

गुप्तधन मरीबा ठरल्याप्रमाणे रात्री बारा वाजता उठला. आपण कोठे चाललो आहोत, याबाबत घरातील लोकांनाही थांगपत्ता लागु नये, यासाठी त्याने लेकरं आणी बायको झोपले आहेत का? याचा कानोसा घेतला. आपल्या छातीवर ठेवलेला बायकोचा हात त्याने अलगद बाजूला केला. ती ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय