हॉरर ट्रिप - भाग 3 जयेश झोमटे द्वारा भयपट गोष्टी मराठी में पीडीएफ

हॉरर ट्रिप - भाग 3

जयेश झोमटे द्वारा मराठी भयपट गोष्टी

हॉरर ट्रिप भाग 312 तासान अगोदरवेळ सकाळी 9:00 amएका मोठ्या प्रशस्त अशा बंगल्या समोर .एक MG Hector black colur कार ऊभी होती. त्या कार समोरच एक युवक ऊभा राहून फ़ोनवर बोलत होता.एक साधारन 19 वर्षाचा युवक होता तो. केस ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय