आणि त्या रात्री - आंतिम भाग Swara bhagat द्वारा भयपट गोष्टी मराठी में पीडीएफ

आणि त्या रात्री - आंतिम भाग

Swara bhagat द्वारा मराठी भयपट गोष्टी

पहिल्या भागापासून पुढची कथा आशा प्रमाणे . . .मी त्या काळ्या आकृतीला विरोध करण्याचा प्रयत्न करत होतो ...पण ती आकृती जणू काही सुडाला पेटली होती...मला खेचत असतानाच ती आसुरी हास्य हसत होती...अन् मी मात्र जिवाच्या आकांतानी स्वत:ला वाचवण्याचा प्रयत्न ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय