कधी काय घडेल सांगता येत नाही.... Khushi Dhoke..️️️ द्वारा हास्य कथा मराठी में पीडीएफ

कधी काय घडेल सांगता येत नाही....

Khushi Dhoke..️️️ मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी हास्य कथा

सकाळी घाईतच उठले........?? मी : "ओह्ह्ह गॉड... आज व्हायवा..... देवा वाचव रे.....??" पट्कन आवरतं घेतलं आणि पळाले अंघोळीला...... अंघोळ करून, बाहेर पडले आणि रेडी होऊन डायनिंग टेबलवर येऊन बसले....... मी : "मम्मा यार लवकर दे ना ग..... आय एम ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय