मनाच्या वाटेवरती... अव्यक्त तो अन मी... - 10 अनु... द्वारा कादंबरी भाग मराठी में पीडीएफ

मनाच्या वाटेवरती... अव्यक्त तो अन मी... - 10

अनु... मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी कादंबरी भाग

पुढे... प्रेम लपवता येत नाही म्हणतात... खरं आहे...पण काही वेळा प्रेम हे अलगद जपून ठेवल्या जातं, ते बोलून दाखवल्या जात नाही आणि मिरवल्याही जात नाही...ते प्रेम फक्त त्या दोन व्यक्तींनाच कळत असतं, तिसऱ्या कोणालाही त्याची फारशी कल्पना नसते...अबोल असतं ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय