साई आधार - निराधारांचा आधार Dr.Swati More द्वारा प्रेरणादायी कथा मराठी में पीडीएफ

साई आधार - निराधारांचा आधार

Dr.Swati More द्वारा मराठी प्रेरणादायी कथा

जगी ज्यास कोणी नाही, त्यास देव आहे! निराधार आभाळाचा तोच भार साहे ! “ मी असं म्हणेन की, " निराधार बालकांचा तोच भार साहे." विशाल दादा ! ...अजून वाचा


इतर रसदार पर्याय