भगवान प्रभू रामचंद्र कुशल संघटक - २ Chandrakant Pawar द्वारा प्रेरणादायी कथा मराठी में पीडीएफ

भगवान प्रभू रामचंद्र कुशल संघटक - २

Chandrakant Pawar द्वारा मराठी प्रेरणादायी कथा

....श्रीरामचंद्र जसे पक्षीप्रेमी होते तसे ते प्राणी, पशु प्रेमी सुद्धा होते. रावणाशी लढणाऱ्या त्यांच्या सेनेमध्ये अस्वल, माकड असे योद्धे होते. रामसेतूच्या वेळी त्यांच्यासोबत काम करणारी खारु ताई होती. यावरून श्रीरामांचे पक्षी व प्राणी प्रेम दिसून येते. प्रभू श्रीरामचंद्र कट्टर ...अजून वाचा


इतर रसदार पर्याय