एक कोटी रुपये Surendra Patharkar द्वारा प्रेरणादायी कथा मराठी में पीडीएफ

एक कोटी रुपये

Surendra Patharkar द्वारा मराठी प्रेरणादायी कथा

एक कोटी रुपये लेखक:सुरेन्द्र पाथरकर: मोबाइल: 8554836989 Email:patharkar.sp@gmail.com ( कथा पूर्ण काल्पनिक असून स्थळ, काळ,व्यक्ति, यात काही साधर्म्य आढ़ळल्यास तो केवळ योगायोग समजावा :२८०२२०२२ ) ...अजून वाचा


इतर रसदार पर्याय