ओंजळीत माझ्या... तू खूप काही देऊन गेलास... archana d द्वारा कविता मराठी में पीडीएफ

ओंजळीत माझ्या... तू खूप काही देऊन गेलास...

archana d मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी कविता

कविता --- ओंजळीत माझ्या... तू खूप काही देऊन गेलास... ओंजळीत माझ्या...तू खूप काही देऊन गेलास...आठवते का तुला की, विसरलास...आठवत नसेल तर आठवण करून देऊ कामी... ओंजळीत माझ्या...तू खूप काही देऊन गेलास...आठवते का ती आपली पहिली भेट ....मी नाही विसरले ...अजून वाचा


इतर रसदार पर्याय