ओझ एक गूढ बाळकृष्ण सखाराम राणे द्वारा कथा मराठी में पीडीएफ

ओझ एक गूढ

बाळकृष्ण सखाराम राणे मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी कथा

मी रोज डोबींवली ते घाटकोपर असा प्रवास रेल्वेने प्रवास करतो.घाटकोपरच्या प्रगती हायस्कूलम्ध्ये मी सायन्स विषय शिकवितो.सराळी ९.३०ची लोकल ट्रेन पकडून मी नेहमी घाटकोपरला जातो.प्रवास मी मुध्दामहून लोकल ट्रेनने करतो.प्रवासा दरम्यान मला असंख्य प्रकारची माणस भेटतात----दिसतात.नाना गोष्टी कानावर पडतात.मुंबईचे बहुरंगी ...अजून वाचा


इतर रसदार पर्याय