आठवणीतली दिवाळी.. अनुप्रिया कृष्णपर्ण द्वारा जीवनी मराठी में पीडीएफ

आठवणीतली दिवाळी..

अनुप्रिया कृष्णपर्ण द्वारा मराठी जीवनी

आठवणीतली दिवाळी..झाली पहाट गंधित उटण्याची..केली रोषणाई लाख दिव्यांची..सजली दारी तोरणे पानाफुलांची..रेखिली अंगणी नक्षी रांगोळीची.. दरवळ फराळाचा पसरे घरोघरीआकाशकंदील तो झुले दारीघेऊन आकांक्षा अन नवस्वप्ने उरीआली दिवाळी माझ्या घरी..दिवाळी म्हटलं की आठवतो उत्सव दिव्यांचा.. सगळीकडे लख्ख प्रकाश.. सुगंधी उटण्याचा सुगंध.. ...अजून वाचा


इतर रसदार पर्याय