आधार रोशनी द्वारा महिला विशेष मराठी में पीडीएफ

आधार

रोशनी मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी महिला विशेष

लग्नाची घाई चाललि होती सगळे गडबडीत होते नवरदेव मंडपात आला होता आणी आता नवरी च्या येण्याकढे सगळ्यांचे लक्ष लागलेले होते तेवढ्यात नवरी आली सुरेक सुंदर नाजूकशी अगदी कोवळी 18 वर्ष्याची लक्ष्मी नवरीच्या वेश्यात अगदी साक्ष्यात लक्ष्मी दिसत होती वेंकटेश ...अजून वाचा


इतर रसदार पर्याय