भेटली तू पुन्हा... - भाग 1 Sam द्वारा प्रेम कथा मराठी में पीडीएफ

भेटली तू पुन्हा... - भाग 1

Sam द्वारा मराठी प्रेम कथा

थंडीचे दिवस होते अन तो सकाळी सकाळी सायकलिंग करत निघाला होता.... धुकं खूप होत, सकाळचे सात वाजून गेले होते पण अजून ही धुकं कमी झाले नव्हते....त्या धुक्यातूनच वाट काढत तो निघाला होता... थोड्या वेळाने पुढे जाऊन त्याने turn घेतला...अन ...अजून वाचा


इतर रसदार पर्याय