कथा एक मृगजळाची - 4 Naeem Shaikh द्वारा कादंबरी भाग मराठी में पीडीएफ

कथा एक मृगजळाची - 4

Naeem Shaikh द्वारा मराठी कादंबरी भाग

१० भागा पैकी या कथेचा हा ४था भाग. कथा ज्या प्रकारे पुढे सरकते त्या प्रमाणे सब इंस्पेक्टर अजींक्य राकेश आणि निशाच्या खुनाच्या प्रकरणात आनखी अडकत जातो.

इतर रसदार पर्याय