मराठी पुस्तके आणि कथा विनामूल्य वाचा आणि PDF मध्ये डाउनलोड करा

  अतृप्त - भाग २
  by Sanjay Kamble
  • (4)
  • 217

                           एका ओसाड निर्मनुष्य रस्त्याच्या मधोमध आडव्या पडलेल्या मानसीला, आपल्या बायकोला तो उठवत होता..आणी रस्त्यावरून भरधाव वेगाने धावत ...

  अपूर्ण बदला ( भाग २० ) - Last Part
  by Dipak Ringe ।बोलका स्पर्श।
  • (1)
  • 169

  इकडे सुरेश आणि मंगेश घायाळ झालेले त्यांना काही सुचत नव्हते. त्याच्या डोक्यातून रक्तस्त्राव होत होता, तोच मंगेशची बायको म्हणाली तेव्हा गुरुजींनी सांगितलेले याचा सामना फक्त आणि फक्त एक चांगली ...

  अपूर्ण बदला ( भाग १९ )
  by Dipak Ringe ।बोलका स्पर्श।
  • (2)
  • 183

  संध्याकालची वेळ होती गावात मांत्रिक बोलवला होता. सुरेशच्या घराबाहेर मांत्रिकाने आपले तंत्रमंत्राचे आखाडा सुरु केला सगळीकडे लिंबू मिरची, भुबुत्ती आणि आणि बरोबर आगीचा तांडव आणि सुरु झाला तो मांत्रिकाच्या ...

  अपूर्ण बदला ( भाग १८ )
  by Dipak Ringe ।बोलका स्पर्श।
  • (1)
  • 197

  काही लोक मशाली घेऊन नदीच्या दिशेने आले. सगळ्यांनाच पुढच्या संकटाची जाणीव झालेली त्यातच त्या सैतानाच्या कैदेत असलेल्या कावळ्यांनी त्यांच्या धारधार नख्याने गावकऱ्यांवर हल्ला चढवला. खुपजण घायल झाले. सर्वानी एकमेकांच्या ...

  अपूर्ण बदला ( भाग १७ )
  by Dipak Ringe ।बोलका स्पर्श।
  • (1)
  • 181

  दुसऱ्याच दिवशी गावावर संकट येणार असे संकेत दिसत होत.नव्याचा दिवस उजाडलेला पण दिवस मात्र वाटत नव्हता.सकाळ झालेली ती पण वैऱ्याची. जिथे उन डोक्यावर यायला पाहिजे तिथे सगळ्यांच्या छतावर काळे ...

  अपूर्ण बदला ( भाग १६)
  by Dipak Ringe ।बोलका स्पर्श।
  • (3)
  • 201

  गाडीच्या बाहेर पाऊल टाकताच एक छोटीशी गार वाऱ्याची झुळूक त्या महिलेच्या मानेवरून गेली. तिला मनात धस्स झाले ती गांगरून इकडे तिकडे पाहू लागली. नकळत तिच्या डोळ्यातू असावे गळू लागली. ...

  अपूर्ण बदला ( भाग १५ )
  by Dipak Ringe ।बोलका स्पर्श।
  • (3)
  • 224

  आई आई तो वापस आला. त तो तो हरीला घेऊन जायला आलाय. कोण तो? आणि काय स्वप्न बघितलंस ? रम्याच्या आईने प्रश्नार्थक नजरेने विचारलं. तोच जो काळ हरीच्या घराच्या ...

  अपूर्ण बदला ( भाग १४ )
  by Dipak Ringe ।बोलका स्पर्श।
  • (1)
  • 214

  बाबानी कधीच ओळखलेले, तो आलाय! त्यामुळे तिला शु करून मुलांना एकसाथ जमवले. आणि आणि तो आवाज आला.   "जयासाठी मी सरली इतकी वरीस,   आला तो दिवस नजदिक, करुनि ...

  अपूर्ण बदला ( भाग १३)
  by Dipak Ringe ।बोलका स्पर्श।
  • (2)
  • 239

  वैद्यबुवांनी हरीला तपासले आणि हरीच्या बाबांकडे बघून त्यांना विचारले ह्याने कसली धास्ती घेतली होती का? म्हणजे असं काही तरी बघून तो घाबरलेला आहे नाहीतर कुठे मारामारी केली का? ह्याच ...

  अपूर्ण बदला ( भाग १२)
  by Dipak Ringe ।बोलका स्पर्श।
  • (2)
  • 272

  रव्याच्या घरी जमलेले पाहुणे मंडळी जे त्याचा आई वडलांना सांत्वना द्यायला जमा झालेले, ते आत्ता हळू हळू जाऊ लागले. रम्याची आजी सुद्धा होती तिथे त्यामुळे रम्या आपल्या आजी आणि ...

  अपूर्ण बदला ( भाग ११ )
  by Dipak Ringe ।बोलका स्पर्श।
  • (2)
  • 282

  बघता बघता रात्रसुद्धा संपून गेली. दिनचर्या आपला दिनक्रम तिच्या वेळेनुसार निभावत होती. सकाळ झाली आणि कोंबड्याने त्याचे नित्यनियमाचे म्हणजेच आवरण्याचे काम केले. म्हणतात ना मुकी प्राणी, पशु आपला दिनक्रम ...

  अपूर्ण बदला ( भाग १० )
  by Dipak Ringe ।बोलका स्पर्श।
  • (2)
  • 309

  तू मला नाही थांबू शकत. मी ह्याला घेऊन जाणार, तूच काय वरून परमेश्वर जरी आला तरी मला काही करू शकणार नाही. चक्क देवाला आव्हान केलं. घोगऱ्या आवाजात आणि ह्यावेळी ...

  अपूर्ण बदला ( भाग ९ )
  by Dipak Ringe ।बोलका स्पर्श।
  • (2)
  • 296

  गुरुजीना पोहचायला अजून वेळ लागणार होता, दुसऱ्या गावात असल्यामुळे त्यांना चांगलाच वेळ लागणार होता, त्यांनी भल्या भल्या भूताना आपल्या बॉक्स( लहान पेटी) मध्ये भरून त्यांना नाहीसे केले होते. त्यांची ...

  अपूर्ण बदला ( भाग ८ )
  by Dipak Ringe ।बोलका स्पर्श।
  • (1)
  • 339

  आपली कर्म आपल्यालाच भोगायला लागतात ह्या जन्मात नाहीतर भविष्यात का फुकट त्या देवाला कोसताय. आत्ता भोगा म्हणावं केलेली कर्म. आजी पुटपुटु लागली. रम्या तू आतमध्ये झोप जा. आईच्या एका ...

  अपूर्ण बदला ( भाग ७ )
  by Dipak Ringe ।बोलका स्पर्श।
  • (1)
  • 337

  स....टा ....क ... दोन चार कानाखाल्यांचा आवाज घरामध्ये घुमला आणि अजून पाठीवर धपके पडणार तेवढ्यात बाबांनी आईचा हात पकडला. त्याला काय मारूनच टाकणार आहेस का? होते चूक प्रत्येकाकडून त्यांना ...

  वारस - भाग 11
  by Abhijeet Paithanpagare
  • (6)
  • 350

  11आणि तो करार म्हणजे तेहत्तीस माणसांचा भोग,जेणेकरून त्यांना हे असलं का होईना शरीर मिळेल आणि मग त्याद्वारे ते मुक्त होईल... सर्वप्रथम माझी ही ऑफर ते स्वीकारत नव्हते.पण शापाच्या वेदनानी ...

  अपूर्ण बदला ( भाग ६ )
  by Dipak Ringe ।बोलका स्पर्श।
  • (4)
  • 390

  काळ्या अंधाऱ्या रात्री कोणीतरी भयाण वाटेने धापा टाकत पळत होतं . आपल्या मागे कोणी लागलय आणि त्याच्यापासून बचावासाठी जीव मुठीत घेऊन दिसेल त्या वाटेने धावत पळत होता. काटेरी झाडाझुडपातून ...

  अपूर्ण बदला ( भाग ५ )
  by Dipak Ringe ।बोलका स्पर्श।
  • (3)
  • 407

  रव्याला काही ठीक वाटत नव्हते, बाकी सगळ्यांनी आंबे खाल्यानंतर घरची वाट पकडली, हरी रव्यासोबत तिथेच थांबला तसही त्याला कुठे लांब जायचं होतं .रव्या तू आंबे का नाही खाल्ले रे? ...

  वारस - भाग 10
  by Abhijeet Paithanpagare
  • (4)
  • 380

  10दुसरा दिवस उजाडला,,त्या दिवसाप्रमाणेच आज तिघेच पहाटे पहाटे वाड्याकडे निघाले होते.आज तस वातावरण साफ वाटत होत... गारवा पण कमी होता.हळूहळू करत करत तिघेही टेकडीच्या पायथ्याशी पोहोचले.मागच्या वेळेसच अनुभव आजही ...

  अतृप्त - भाग १
  by Sanjay Kamble
  • (9)
  • 2.4k

  अतृप्त - भयकथा© By Sanjay Kamble                           '' मानसी... मानसी डोळे उघड... मानसी... तुला मी काही होऊ देणार नाही ...

  अपूर्ण बदला ( भाग ४ )
  by Dipak Ringe ।बोलका स्पर्श।
  • (1)
  • 520

  दुपार झालेली, आत्ता मात्र त्यांना कंटाळा आलेला. त्यांच बरेचस खेळूनही झाल होत. भूक लागली म्हणून सगळे दुपारचे जेवण करून वापस रव्याच्या घरी परतले. काय करायचे कुणालाच काय सुचत नव्हते? ...

  वारस - भाग 9
  by Abhijeet Paithanpagare
  • (5)
  • 407

  9उभा घटने नन्तर तर गावाला जणू ग्रहण लागलं होतं ,गावातले प्रतिष्ठित व्यक्ती जसे सरपंच,मुख्यध्यापक यांचा मृत्यू झाला होता,पाटील गावातून गायब झाले होते,गावातून बाहेर पडायला मार्ग नव्हता...दर दोन दिवसातून एक ...

  अपूर्ण बदला (भाग ३)
  by Dipak Ringe ।बोलका स्पर्श।
  • (2)
  • 576

  शुभ प्रभात! हरीला खालच्या अलीकडून श्याम आणि रम्याने येताना आवाज दिला.   तब्बेत कशी आहे ? मस्त.आणि शुभ प्रभात. त्यांना चाय आणि नाश्ताचा फर्मान सोडला. आणि घरात बोलावून घेतलं. ...

  ताईंन सांगा पदर नीट घ्या ( एका रात्रीचा भुताचा अनुभव )
  by Sanjay Kamble
  • (7)
  • 587

     ताईंना सांगा पदर नीट घ्या' © By Sanjay Kamble            रात्र बरीच झाली होती. .  बाईक वरून तो आपल्या घरी जायला निघाला.... काही दिवसांपूर्वीच त्याला ही ...

  वारस - भाग 8
  by Abhijeet Paithanpagare
  • (7)
  • 449

  8दुसऱ्या दिवशी रविवार होता.शाळेला सुट्टी असल्याने कविता पण आज घरीच होती.सुमारे सकाळचे अकरा वाजले असणार ,कविता भरभर पावलं टाकत विजूचा घरी जात होती,त्या तशा वातावरणात पण तिला दारुण घाम ...

  वारस - भाग 7
  by Abhijeet Paithanpagare
  • (7)
  • 438

  7दोन तीन दिवस असेच गेले... विजू च तर्क वितर्क लावणं चालू होत.त्यात त्याला त्याच्या मित्रांची पण साथ मिळतच होती....असेच सगळे जण संध्याकाळी कट्ट्यावर  बसले असताना अचानक दुरून त्याना सूर्य ...

  अपूर्ण बदला ( भाग २ )
  by Dipak Ringe ।बोलका स्पर्श।
  • (3)
  • 687

  संध्याकाळच्या वेळेला सगळे मित्र क्रिकेट खेळण्यासाठी जायला निघाले. रम्या आणि श्याम ब्याट आणि बॉल घेऊन हरीच्या घरी आले. थोड्या वेळाने गोट्या सुद्धा फ्रेश होऊन हरीच्या घरी आला. पण हरी ...

  अपूर्ण... - भाग ४
  by Harshad Molishree
  • (5)
  • 527

  हरी मागे वळला, ती मुलगी मग थोडी मागे झाली आणि बोलली... "मग पुढे काय झालं".... ती मुलगी "ईशा ने मला मनवायचं खूप प्रयत्नं केलं पण मी हठ पकडून बसलो ...

  वारस - भाग 6
  by Abhijeet Paithanpagare
  • (9)
  • 550

  6सरांनी हि पूर्ण कहाणी सांगितली अन एक सुस्कारा टाकला.त्यांनी हळुवार प्रत्येकाकडे बघितल.महेश,सूर्या, तुका ,कविता यांच्या चेहऱ्यावर गोंधळ स्पष्ट दिसत होता.आपल्या गावात अस काही झालं असेल याची कल्पनाहि त्यांनी कधी ...

  वारस - भाग 5
  by Abhijeet Paithanpagare
  • (3)
  • 507

  5सर्व जण मग्न असताना अचानक कुणीतरी ग्रंथालयाच्या दरवाज्यात येऊन उभ राहील. एक व्यक्ती होता तो,,पांढरीशी दाढी,मिशी,,डोळ्यांवर चष्मा,,आणि हातात आधार मिळावा म्हणून एक काठी.मुख्यध्यापक होते ते,,"काय करताय रे पोरानो इथं,,माझ्या ...