यौवनानंद - सीझन १ - भाग २_प्रेमांकुर Manish Dixit द्वारा काहीही मराठी में पीडीएफ

Featured Books
श्रेणी
शेयर करा

यौवनानंद - सीझन १ - भाग २_प्रेमांकुर

यौवनानंद.

season १ भाग २.

प्रेमांकुर.


केतकी चे घर.


छोटुष्या चौकोनी टीव्हीत. खिलाडी या पिक्चरचं वादा रहा सनम हे गाणं सुरू होतं.

केतकी ते गाणं मोठ्या चवी ने बघत होती.


तेवढ्यात तिची आई येते.

आई हे मुलगा मुलगी मध्ये काय असतं ग.

हा काय विचित्र प्रश्न विचारत आहेस तू?

चल अभ्यास कर. उद्या गणिताचा पेपर आहे ना?


दुसऱ्या दिवशी सकाळी.


रिंकू राजगुरू एक डोळा बंद करून गुल्लेर ने बाटली वर नेम धरताना.

तेवढ्यात

समोरून एक छोटंसं दप्तर पाठीवर लटकवत मनीष येताना रिंकू ला दिसतो.

रिंकू मनीष कडे बघत मंत्रमुग्ध होते.

तिच्या मनात प्रेमगीत सुर पकडायला लागतात.


हळू हळू मनीष अतिशय गोड हसताना रिंकू कडे येताना दिसतो आहे.आता रिंकू आणि मनीष बिलकुल एकमेकांसमोर अगदी जवळ उभे आहे.

रिंकू मनीष समोर आपल्या केसांचा बो काढून मनीष च्या नजरें ला पूर्ण नजर भिडवून केस मोकळे सोडत आहे.

आणि आता दोघे पण एकमेकांना अतिशय गोड हसू देत आहे. रिंकू ची नजर मनीष च्या डोळ्याला डोळे लावून भिडत आहे.

तेवढ्यात रिंकू मनीष च्या डोळ्यादेखत आपली चड्डी काढत आहे.
रिंकू मनीष समोर आपली चड्डी खाली सरकवत नेत पूर्ण खाली सोडत आहे.


दुरून आणि मागून रिंकूचं नंग ढुंगण टिपताना कॅमेरा.

आता रिंकू मनीष कडे अतिशय मादक नजरने बघता बघता आपला स्कर्ट वरती करीत त्याला आपली पूर्ण पुदि दाखवत आहे.आता मनीष रींकुची पुदी पाहून अलगद हसतो आहे.


आता रिंकुला मनीष ने खाली झोपवलं.

त्याने आपल्या कंपॉस मधली पेन्सिल हळूच काढली आणि रिंकू च्या पुदीच्या दीशेने नेऊ लागला.

रिंकू ला खूप मजा वाटत होती.

रिंकू अलगद पद्धतीने पाय झटकत होती.

आता मनीष ने ती पेन्सिल रिंकू च्या पुदि च्या अगदी जवळ नेली.

आता मनीष बस रींकुच्या पूदी मध्ये पेन्सिल घुसवणार.

तेवढ्यात रींक्यूच्या डोक्यावर केतकी थाप मारते.

रींकुचा गुल्लेरचा नेम चुकतो.

रिंकू स्वप्नातून बाहेर पडते.


अग कुठे लक्ष्य आहे.


रिंकू ला एक मिनिट ध्यानावर यायला वेळ लागतो.

रिंकू गडबडीत इकडे तिकडे बघते.

कुठे हरवलीस.


चल लवकर. तयार हो. शाळेत नाही जायचं का आज? आज गणिताचा पेपर आहे माहीत आहे ना?

तेवढ्यात समोरून खरंच मनीष येताना दिसतो.

तो एकटाच शाळे कडे जायला निघाला आहे.

रिंकू बघ. हाच ना तो नवीन मुलगा.

रिंकू घाबरत.

हो!. वाटतो तर तोच आहे.

केतकी मनीष कडे बघत लांब लांब श्वास घेते.

किती सुंदर दिसतो न ग हा मुलगा.

काय नाव आहे ग याचं.

मनीषच ना?

ओए मनीष वाली.

चल शाळेत.


अग थांब. ही आकांक्षा काय करत आहे इथे.

तेवढ्यात आकांक्षा पॉल मनीष च्या मागे मागे धावत येते.


हाय मनीष!


मनीष थोडा घाबरत बिचकत.

हाय.

कसा आहेस तू?

मी. मी ठीक आहे.


झाला का तुझा गणिताचा अभ्यास?

ह्म. हो.

आकांक्षा मनीष च्या सोबत बोलता बोलता रिंकू आणि केतकी च्या समोरून शाळे कडे जाताना.

रिंकू आणि केतकी दोघी ही आकांक्षा कडे आश्चर्य चकित नजरें ने बघताना.

असं वाटतं होतं जणू आकांक्षाला हे दाखवायचं होतं की मनीष फक्तं माझा आहे.

अरे यार ही आकांक्षा अशी का वागत आहे?!!

जाऊ देना, आपल्याला काय करायचं आहे??

चल लवकर शाळेला उशीर होत आहे.

जाता जाता आकांक्षा रिंकू आणि केतकी च्या डोळ्याला डोळे भिडवून मोठ्या थाटात मनीष सोबत शाळे कडे जाते.
इकडे शाळे मध्ये.


गौरी कुलकर्णी मन लावून गणिताचा पेपर सोडवताना. गौरीच्या चेहऱ्यावर focus.

सगळ्या मुली शांततेने पेपर सोडवत आहे.

समिधा मॅडम मॉनिटरिंग करत आहे.

तेवढ्यात रिंकू आणि केतकी धावत धावत क्लास मध्ये पोहोचतात.

समिधा मॅडम रागात छडी हातात घेते आणि दोघींच्या हातावर चपाचप दोन रपटे देते.

आज तुम्ही पेपर संपे पर्यंत बाहेर कान पकडून उभे राहणार. हीच तुमची उशिरा येण्याची शिक्षा.

तेवढ्यात तिथे मनीष आकांक्षा सोबत येतो.

समिधा मॅडम मनीष कडे प्रेमाने बघतात.

आकांक्षा तू बस आपल्या बेंच वर.

हा घे पेपर आणि सोडवायला सुरुवात कर.


ये मनीष इकडे!

मनीष समिधा मॅडम कडे घाबरत घाबरत जातो.


समिधा मॅडम मनीष चा हाथ हातात पकडते आणि त्याच्या हाताला एक गोड चुंबन देते.

काही मुली ते पाहून गोड हसू लागतात.

पुष्कळ मुलींना मॅडम ची ही गोष्ट आवडली.

पण त्याच वेळी ते बघून गौरी उपहासात्मक नजरें ने मॅडम कडे बघते.

गौरीला असं वाटतं आहे की समिधा मॅडम शिकवण्या कडे लक्ष न देता व्यभिचारी सारख्या मनीष च्या मागे लागून बावळटपणा करीत आहे.मनीष ला हातावर चुंबन दिल्याने कसं तरी होते.


हे घे मनीष तुझा पेपर.

आरामात सोडावं ह पेपर!!!

सगळ्या मुली मनीष वर झुरतात.

वाव. काय चुंबन दिलं ना मॅडम नी मनीषच्या हाताला!!


अग मग काय देणारच. इतका सुंदर जो दिसतो ना तो!!

मृण्मयी केतकी ला म्हणाली.

पण मॅडम च्या त्या चुंबन चा अर्थ काही वेगळाच होता.

मॅडम ला मनीष सोबत सेक्स करायचा होता.

तेवढ्यात मनीष मॅडम ला म्हणतो.

मॅडम त्या दोघी मुलींना शिक्षा नका करू. उगाच त्यांचं नुकसान होईल. त्यांना पेपर सोडवू द्या मॅडम.

त्यांना उशीर माझ्या मुळे झाला.

हे ऐकून समिधा मॅडम ला आश्चर्य वाटते.

ठीक आहे मनीष. तू म्हणतो म्हणून मी त्यांना सोडून देते.

पण या नंतर असं होता कामा नये.

चला दोघी पण व्हा आत.

हा घ्या पेपर.मनीष चा हा आपल्यासाठी चा त्याग पाहून केतकी च्या मनात मनीष बद्दल प्रेमाचा अंकुर फुटतो.

आणि केतकी च्या बॅकग्राऊंड मध्ये गाणं सुरू होते.

मला वेड लागले, प्रेमाचे.

एक अशीच सुंदर पहाट. पहाटे च्या सूर्योदयाची कोमल किरणे केतकी च्या चेहऱ्यावर पडताना.

केतकी बेड वरून हाथ मोकळे करत उठताना.

केतकी आपल्या घरच्या बागेतली काही फुलं वरती झेलत आपल्याच चेहऱ्यावर पाडताना.शाळेत जाता जाता मनातल्या मनात हसताना.


शाळेत पीटी मध्ये उभे राहताना केतकी चे लक्ष मनीष कडे जाते.

आणि त्याला पाहून मनातल्या मनातच हस्ते.


शाळेतून परत ताना केतकी cycle चा हाथ सोडून बेधुंद cycle चालवताना.


वर्गा मध्ये केतकी पेंसील तोंडावर धरून आपल्यातल्या आपल्यात काही विचार करताना.

तेवढ्यात रिंकू तिच्याकडे आश्चर्य चकित नजरें ने बघताना तिला काय झालं विचारताना.शाळेच्या रिसेस मध्ये आकांक्षा पॉल, निकिता पारकर, विजया बाबर, आकांक्षा पिंगळे, स्नेहल जावळे आणि गौरी टोळे मनीष सोबत डब्बा खाताना. तेवढ्यात हसत बोलता बोलता मनीष चे लक्ष समोर बेंच वर बसलेल्या केतकी कडे जाते.

तो तिला इशाऱ्याने विचारतो. काय झालं?.

ती लाजत. काही नाही म्हणते.
शाळे च्या लायब्ररी मध्ये तृष्णा, तनिष्का आणि अपेक्षा मनीष सोबत बसल्या आहेत आणि तिघींना मनीष काही अभ्यासा बद्दल महत्वाचं समजावून सांगताना.

केतकी मनीष कडे पुन्हा घुरून बघते.

मनीष पून्हा केतकी ला खुणे ने विचारतो.

काय झालं.

केतकी लाजत आणि हलकीशी गालातल्या गालात हसत लायब्ररीतून निघून जाते.
केतकी एकटीच वर्गातल्या बेंच वर उभी राहून पुस्तकाचे पेजेस हवेत उधळताना आणि नाचताना.


शाळेच्या पटांगणात आकांक्षा पॉल, गीतांजली रहाणे, अंशू चोंकर, सायली वाघमारे, आणि राधिका भिडे मनीष सोबत पायदळी चालताना.

मनीष च्या पाया पाशी फूटबॉल येतो.

मनीष football उडवतो तर तो थेट केतकी च्या हातात पडतो. आणि केतकी तो बॉल वरती फेंकते.

केतकी च्या हातातला बॉल

हळू हळू खाली टप्पा खाताना.

Black screen. 10 seconds चा सायलेन्स.


ट्रॅफिक सिग्नल वर खूप गाड्यांचा आवाज.

अरे हट ना रे बाजू हो.


भाग्यश्री लिमये हेल्मेट घालून स्कूटी वर बसून ट्रॅफिक सिग्नल वर थांबली आहे.

ट्रॅफिक हवालदार शिट्टी वाजवत आहे.

आणि इकडे भाग्यश्री सिग्नल तोडून बसली.

ट्रॅफिक हवालदार ने भाग्यश्री ला पकडले.


अरे यार काय दादा तुम्ही पण. मला जाऊ द्या.

licence दाखवा मॅडम.


नाई आणलं जा. काय करणार आहात तुम्ही?


भाग्यश्री पोलिस स्टेशन मध्ये बसून वीणा जगताप ला call करते.


अगं विणे इथे मोठी गडबड झाली आहे.


तू ये ना लवकर इकडे.


ह्म.

काय madam तुम्ही पण.

हजार रुपये तर ठेवत जा पाकीटात?


अहो मी तुम्हाला तेच सांगायचं प्रयत्न करत होती की माझं पाकीट चोर घेऊन पळत होता आणि मी त्याचा पाठलाग करीत होते.

पण तुम्ही आहे की, मलाच पकडलं.


अगं जाऊदे भाग्ये, हे घ्या दादा.


चल आता कॉलेज मध्ये.. तुला माहित आहे का? मयु, गायत्री आणि स्वाती आली आहे रूम वर.


काय गोष्ट करत आहे विणू.


चल लवकर.


इकडे केडिके कॉलेज मध्ये.कॉलेज डीन च्या खुर्ची वर बसलेली सई ताम्हणकर सिगरेट ओढताना. तिच्या फक्त पायांवर फोकस.

background मध्ये एकदम रॉक music.


ह्मम नाव काय आहे तुम्हा तिघिंचं??

गायत्री, स्वाती, मयुरी.


तिघी घाबरत घाबरत सई ला आपलं नाव सांगतात.

ह्म.
फस्ट इयर च्या स्टूडेंट आहात ना तुम्ही??

तिघी.

हो


ह्म..चला व्हा मग नंग्या.


असं म्हटल्यावर तिघी घाबरून जातात.

सई एकदम रागाने तिघिंच्या जवळ येते.

background मध्ये heavy music.


मी म्हटलं नंगे व्हायचं तर नंगे व्हायचं.


हे माझं कॉलेज आहे.

इथे राहायचं असेल तर माझ्या म्हणन्या प्रमाणेच रहावं लागेल.


सई च्या जवळ उभी असलेली तिची चमची तेजस्विनी लोणारी मिश्किल पणे हस्ताना.

आता हळू हळू गायत्री, स्वाती आणि मयुरी सई समोर आपल्या अंगावरचे कपडे काढत आहे.

मागून तिघी नंग्या दिसत आहे.

मागून कॅमेरा फोकस.


आता सई स्वाती च्या पूदि मध्ये सिगरेट फसवत आहे. स्वाती ला कस तरी होत आहे. ती डोळे बंद करून वरती बघत तीळमिळत आहे.


ahhhh अहह ahh अहह्, आहाह, आह्ह्ह.

आता गायत्री च्या पूदी मध्ये सिगरेट टाकत आहे.


उफ आहह ahhhh गायत्री ला खूप त्रास होत आहे.

आता सई मयुरी च्या पुदी मध्ये सिगरेट टाकणार तेवढ्यात


सोनाली कुलकर्णी भाग्यश्री आणि वीणा सोबत तिथे पोहोचते.


सोड त्यांना.

सोनाली? तू इथे काय करतेस?


या तिघींनी केडीके कॉलेज मध्ये नाही, तर माझ्या कॉलेज मध्ये एडमिशन घेतली आहे.

त्यामुळे तुला ह्या तिघींना त्रास द्यायचा काही अधिकार नाही.


मयुरी, गायत्री आणि स्वाती पटापट कपडे घालतात.

thank you ताई.

मयुरी, गायत्री आणि स्वाती सोनाली ला मिठी मारतात.

अरे भाग्ये, हे वीणे कशी आहेस ग तू.

मयुरी, गायत्री आणि स्वाती ,

भाग्यश्री आणि वीणा ला मिठी मारताना.

slow motion मधे सोनाली कुलकर्णी सोबत वीणा, भाग्यश्री, मयुरी, गायत्री, आणि स्वाती slow motion मधे ताट माने नी सई च्या समोरून निघताना.इकडे शाळे मध्ये.


आकांक्षा पॉल आणि मनीष एका झाडा खाली गप्पा करत असताना.

मग!! झाला अभ्यास तुझा.

कोणता विषयाचा?

अरे यार जाऊ दे रे. सगळ्याच विषयाचा.

मला तर समजतच नाही कोणच्या विषयाचा कधी अभ्यास करू ते.

मराठी चे धडे वाचायला घेतले, तर geometry चे थेरमस् डोक्यात फिरतात.

संस्कृत चे संदर्भ लिहायला बसली तर इतिहासाचे इस्विसन लक्षात येतात.


भूगोलाचे पर्वतांचे नावं पाठ करते म्हटले, तर सायन्स वन चे definitions लक्षात ठेवायचे राहून जातात.

अरे यार मनीष माझा तर सगळा गोंधळच उडाला आहे बघ.

हे दाहावी खरंच इतकं कठीण का आहे रे मनीष??.


मनीष आकांक्षा कडे बघत हळूच हसताना.

अगं दहावी कठीण नाही आहे गं!! उलट आपण त्याला कठीण करतो.

हे बघ जेव्हा तू अभ्यास करायला बसते नं, तेव्हा तू ज्या विषयाचा अभ्यास करायचा आहे त्याच विषया बद्दल विचार करायचा.

आणि दोन मिनिट दीर्घ श्वास घ्यायचा आणि मग शांततेत त्या विषयाचा आभ्यास सुरू करायचा.

आणि जो पर्यंत आपल्याला पूर्ण येत नाही तो पर्यंत दुसऱ्या विषयाला हाथ लावायचा नाही.

आणि दुसरा विषय घेतल्या वर पहिल्या विषयाचा जो पण तू अभ्यास केला आहे, त्याची दुसऱ्या दिवशी रुविजन करायची.

मग बघ, कसं नाही येतं तुला.

तुला सगळं वेळेवर आठवेल पण आणि परीक्षेत लिहिता पण येईल.

वाव मनीष!?? thank you. यार

आकांक्षा बोलता बोलता मनीष च्या जवळ अलगद अशी येते.

आकांक्षा ला मनीष आजुन हवा हवा सा वाटू लागतो.

अचानक ती मनीष च्या कोमल नाजूक गाला ला अलगद चुंबन देते.

आकांक्षा चं मनीष च्या कोमल गालावर दिलेलं ते चुंबन खूपच पवित्र मादक आकर्षणे चं चुंबन होतं.

तिला मनीष च्या मादक शरीरा बद्दल आकर्षण निर्माण होत होतं.

हळू हळू तिच्याच नकळत ती मनीष च्या सुंदर, सुबक, नाजूक आणि सुडौल, लाल चुटुक ओठानकडे वळते.

ती मनीष च्या ओठांना किस द्यायचा प्रयत्न करते.

मनीष पण डोळे बंद करून जणू आकांक्षा च्या त्या गोड चुबनाची वाटच बघत होता.

आणि बघता बघता दोघे ही चुंबन मैथूनात मग्न होऊन जातात.

एका कोवळ्या वयातलं दोघांचं हे पाहिलं चुंबन.


आकांक्षा मनीष च्या रस रसाळ ओठांवर हावी होत त्याला चुंबन द्यायला लागते.

आकांक्षा चे मृदू ओठ, मनीष च्या सुंदर ओठांशी, खेळायला लागतात.


तेवढ्यात समोरून हातातील पुस्तकं खाली पाडताना चा आवाज येतो.

केतकी माटेगावकर केव्हाची ते दृश्य बघत तिथे उभी होती.

आकांक्षा दचक्ते. ती मनीष ला मागे ढकलते.

आपण काहीतरी चुकीचं करत आहोत याचा तिला भास होतो.

बाय मनीष.

असं म्हणत ती भांबावल्या सारखी तिथून पळत निघून जाते.

केतकी ते दृश्य पाहून रडायला लागते आणि ती पण तिथून निघून जाते.

मनीष केतकी ला आवाज देतो पण केतकी मनीष ला अंसुंना करीत तिथून निघून जाते.


केतकी च्या हातातील खाली पडलेल्या पुस्तकावर मनीष ची नजर पडते.

त्यातील एका पुस्तकात त्याला एक चिठ्ठी सापडते.

त्यात लिहिलं असते.

मी तुझ्यावर खूप प्रेम करते मनीष, I love you.


केतकी शाळेच्या gate च्या समोर रत्यावर उभी होऊन जाते. तेवढ्यात एक बस, वेगाने केतकी च्या दिशेने येते. बस चा कर्कश्य होर्न वाजतो.

पण केतकी बाजूला होत नाही.

तेवढ्यात तिथे मनीष येतो आणि केतकीला आपल्याकडे ओढतो.


हे काय करतेस केतकी??

तुला माझं प्रेम दिसत नाही ना, म्हणून मे सुसाईड करत होते.

कोणी म्हटलं असं?

मग तू आकांक्षा सोबत काय करत होतास?

अग ते मला पण नाही कळलं काय होतं.

मग मला कर.

काय?

जे तीला केलं तेच.

अग पण मी नाही केलं, तिनेच तर!!!

तेवढ्यात केतकी मनीष चा हाथ आपल्या कमरेवर ठेवून मनीष ला घट्ट मिठी मारते आणि त्याच्या ओठाला चुंबन देते.

उम्ममम उम्मममम..

दोघे पण चुंबन मध्ये गढून जातात.कॅमेरा त्या दृष्या वरून हळुवार वरती वरती जाताना.


दुसऱ्या दिवशी शाळेत.

आद्यां भगत च्या वही वर फोकस..कॅमेरा तून
तिच्या वहीत दिसत आहे हे गणित.

(a b)2= a2 b2 2ab


ब्लॅक बोर्ड वर मृणाल सर्ड हा अल्झेब्रा चा नवीन विषय शिकवताना.


चला मुलींनो सर्ड्स ची definition लिहा.. मी तुम्हाला दिक्टेट करते.


कुणाला येते का सर्ड्स ची definition..

जर कुणाला येत असेल तर सांगू शकता.

तीन मुली हाथ वरती करतात.


सानिका देवळे, गौरी कुलकर्णी, आणि श्रद्धा टक्के.

पण मृणाल मॅडम चं लक्ष वैदेही परशुरामी कडे असते.. कारण ती मनीष कडे पाहून त्याला घुरण्यात मग्न असते.

तेवढ्यात
मॅडम फटकन वैदेही ला chalk फेकून मारते.


कुठे लक्ष आहे वैदेही तुझ.

वैदेही मनीष कडे पाहात उभी राहाते.


सांग सर्ड्स ची definition?


मृणाल ला कळते की ती मनीष कडे घुरुन पाहात होती.


चल वैदेही क्लास च्या बाहेर हो!

मृणाल वैदेही ला म्हणते.


तेवढ्यात मनीष मान खाली घालून उभा होतो.

नाही madam, तिला नका शिक्षा करू.

चूक माझी आहे. मला करा शिक्षा.

मृणाल मॅडम मनीष च्या अगदी जवळ येते.

सगळ्या मुली घाबरतात.

त्यांना असं वाटतं की मनीष ला काही शिक्षा नाही झाली पाहिजे. कारण तो पुष्कळ मुलींचा आवडता असतो.

मृणाल मॅडम मनीष च्या जवळ येऊन गोड हास्ते.

मनीष थोडा बिचकुन!


मला माहित आहे तुझी चूक नाही आहे मनीष.

पण तू वैदेही ला कवर केलंस ते सुद्धा मला आवडलं.

आणि तसंही तू खूप गोड मुलगा आहेस.

तुझ्यावर मी फक्त प्रेम करू शकते. शिक्षा नाही.

मनीष ने वैदेही ला शिक्षे पासून वाचवलं,

ते पाहून वैदेही च्या मनात मनीष बद्दल प्रेमाचा अंकुर आजुन प्रफुल्लित होतो. आणि तिच्या मनात मनीष बद्दल हे गाणं सुरू होतं.


cycle हातात धरून वैदेही मनातल्या मनात हसताना..


आज

अचानक वैदेही ला दिसतं की तिची सायकल पंक्चर आहे.

ते पाहून मनीष तिची सायकल हातात धरून तिच्या सोबत पायी चालतो..

ते पाहून वैदेही मनातल्या मनात लाजताना..


वैदेही आपल्या बागेतल्या फुलांचा सुगंध घेताना..दुसऱ्या दिवशी,

मनीष बस नी येतो म्हणून मुद्दाम वैदेही पण माते चौकातून बस पकडताना आणि बस मध्ये चढल्या वर मनीष कडे पाहून गोड हसताना.

मनीष आणि वैदेही दोघे ही बस मध्ये उभे असतात. वैदेही मनीष च्या मागे उभी राहून त्याच्या हातावर आपला हाथ ठेवून त्याचा हाथ घट्ट आवळताना.


इकडे हळू हळू, गणेश चतुर्थी चे दहा दिवस सरत चालले होते.

पावसाचा रीम झिम खेळ सुरू होता.


अश्याच एका पावसाच्या सरित ओली होत, मनीष च्या प्रेमात बेभान नाचताना, वैदेही.शाळेच्या पटांगणाच्या बाकावर बसून हातात पुस्तक घेत मनीष वैदेही ला शिकवताना, आणि वैदेही चेहऱ्यावर हाथ ठेवून मनीष च्या डोळ्यात डोळे टाकून गढून जाताना.


शेवटी विसर्जनाचा दिवस आलाच.

गणपतीची छोटी मूर्ती हातात घेत मनीष वैदेही सोबत गणपती विसर्जनाला जात आहेत.

आणि फुटाळा तलावा पाशी विसर्जन करताना हलका पाऊस पडत आहे.

तिथे बाजूच्या एका शेड खाली साक्षी आणि मृदुला मनीष ची वाट पाहत उभे आहे.

अग देना लवकर.

एका पांढरा शुभ्र कागदावर साक्षी आणि मृदुला आपल्या ओठाला लागलेल्या लाल चुटुक लिपस्टिक चे ठसे उमटवताना.


चल दे .. फेक लवकर.. साक्षी मनिष कडे तो कागद फेकते आणि दोघी हासत तिथून धावत पळत निघून जातात.

मनीष तो कागद उघडुन पाहतो... त्याला कागदावर ओठा च्या आकाराचा lipstick चा kiss दिसतो.

इकडे मनीष कडे प्रेमाने पाहात असलेल्या वैदेही च्या निखळ हास्य चेहऱ्यावर कॅमेरा focus.


ahhhh अह ahhhh अहह ahh अहह् आहाह आह्ह्ह ahhhh sssss ahhhhhhh ahhhhhhh ahhhhhhh ahhhhhhh ahhhhhhh ahhhhhhh ahhhhhhh ahhhhhhh ahhhhhhh ahhhhhhh ahhhhhhh ahhhhhhh ahhhhhhh ahhhhhhh ahhhhhhh ahhhhhhh ahhhhhhh ahhhhhhh ahhhhhhh ahhhhhhh ahhhhhhh ahhhhhhh ahhhhhhh

vibrator आपल्या पूदी मध्ये टाकत रिंकू राजगुरू ची मोठी बहीण अदिती नारायण..vibrator चा मनसोक्त आनंद घेत आहे. vibrator आतमध्ये घुसवताना तिचा तोंडाचा मादक आकार पाहण्या लायक असतो.

ती आजुन हुंदके देते आणि vibrator वर हावि होते.

तेवढ्यात ती जोरात ओरडते आणि तिच्या पुदीतून खूप सार पाणी बाहेर पडते.

अदिती खूप थकून जाते आणि खाली मान टाकत टाकत हुंदके देते.


झालं तुझ? चल आता लवकर.. तिकडे लेक्चर ला उशीर होतो आहे.

आणि हे तुझे शरीराचे फालतू चाळे बंद कर.. आणि चांगला boyfriend शोध. हर्षला अदितीला म्हणाली

चांगला boyfriend शोधून मिळत नाही. तो कसाच मिळत नाही. अदिती खांद्याला बॅग लटकावत घाई घाईत बोलताना. आजकाल चे मुलं म्हणजे नुसते गुळाचे गणपती आहेत. इम्प्रेशन मारण्यात अव्वल. येत जात काहीच नाही.


चल..

and by the way.. thanks for the vibrator.

अग त्यात काय.. पण हे तुला कसं काय मिळालं?


imported आहे ग ते. दुबई वरून आणलं आहे माझ्या आई नी.. इंडिया मध्ये तर हे खूप दुर्मिळ आहे.

का गं? पण तुझ्या आई ला का गरज पडते ह्याची.

अग माझे बाबा माझ्या आई ला सोडून दुबई ला शिफ्ट झाले.


अग मी दिलेली बीएफ ची सीडी कुठे ठेवलीस तू..


अग इथेच असेल.. बेड वर बघते..


ohhh shit.. ती तर computer च्या सीडी ड्राईव्ह मध्येच राहिली.

जाऊदे नंतर काढशील, चल लवकर उशीर होत आहे.


हो चल चल..

दोघी घाई घाईत तिथून निघून जातात.


इकडे शाळेत.

रिंकू आणि केतकी पुस्तकं हातात घेत शाळेत जाताना.

ह्म.. म्हणजे तू मनीष ला पटवलच शेवटी.

केतकी लाजत.


कसा झाला तुमचा किस?


शी! काही तरीच काय...?

अग लाजतेस काय?

सांग ना.

कस वाटल तुला मनीष च्या ओठावर किस करताना?

अग मी त्याच्या ओठावर जणू धावाच बोलला.

तो सोडायचा प्रयत्न करत होता, पण मी त्याच्या ओठावर आपले ओठ घट्ट चीपकुन ठेवले.

कित्ती रसरशीत आहे ग त्याचे ओठ? मी अपोपाप त्याच्या चेहऱ्या कडे पाहात पाहात त्याच्या ओठावर आपले ओठ रगडत चाल्ली होती.

१५ मिनिट चाल्ला आमचा किस.

वाह.. मजा आहे बघ तुझी केते!!

एवढा सुंदर boyfriend मिळाला तुला.

हे boyfriend म्हणजे काय असत गं?

अग वेडे, ज्याच्या सोबत किस करता येतो त्याला boyfriend म्हणतात.

अच्छा!


अरे मनीष इकडे काय करतो आहे?

जा केतकी लवकर त्याच्या जवळ. त्याला कसं वाटत आहे विचार.


तेवढ्यात आकांक्षा मनीष शी बोलायला येते.


आली ही सटवी!!!


मनीष मनीष, थांब ना!


मनीष हातात ली पुस्तकं घेऊन आपली नजर चोरत आकांक्षा पासून दूर जायचा प्रयत्न करतो.

मनीष यार असं माझ्या पासून दूर नको ना जाऊस.


आकांक्षा काल जे झालं मी त्याबद्दल तुला sorry म्हणतो.

हो मी पण sorry.


ए मनीष चल ना आपण थोड्या वेळ बेंच वर बसू.


का?


मला तुझ्याशी थोडं अभ्यासा बद्दल बोलायचं आहे.अरे यार ही सट्वी. मनीष च्या तर मागेच लागली आहे.


चल गा केतु माझ्या घरी चल. आपण कहो ना प्यार है पाहू कॉम्प्युटर वर.


केतकी मनीष कडे घुरत पाहताना

चल लवकर. केतू.. आता नाही भेटायचा तो तुला.

नंतर भेटशील त्याला.

इकडे, आकांक्षा मनीष शी बोलताना.


मनीष यार मला काय वाटतं! आपण दोघांनी सोबत आभ्यास केला पाहिजे.

चल ना माझ्या घरी आज.. तसं ही उद्या संडेच आहे.

आज आपण पुर्ण आभ्यास करून घेऊ.

माझ्या घरी आज कोणीच नाही आहे. आई बाबा दोघे ही ऑफिस ला गेले आहेत.

मनीष कसा बसा आकांक्षा च्या घरी यायला तयार होतो.

तेवढ्यात

शाळा सुटण्याची घंटा वाजते.

दुपार चा एक वाजला आहे.

केतकी आणि रिंकू घरी पोहोचतात आणि थकून दप्तर बाजूला आपटून थकून सरळ बेड वर पडतात.

यार रींके, दाहावि चा खूपच आभ्यास आहे यार.

हो ना.. सायन्स one, मला सगळ्यात कठीण जातं.

अरे मला तर maths सगळ्यात कठीण वाटतं.

हो ना यार.

अग तुला ते सार्ड्स समजलं का गं?


अगं नाही ना.

मला मॅडम ला पुन्हा विचारावं लागेल.

मॅडम कशाला हव्या?

मनीष लाच विचार की!!

तो सांगेल ना तुला.

अग हो. ही Idea छान आहे.

त्या बहाण्याने त्याला भेटता पण येईल.

चल लाव तुझा कॉम्प्युटर.

इकडे आकांक्षा च्या घरी.आकांक्षा दरवाजा उघडताना.


ये मनीष.. आत ये.

मनीष लाजत लाजत घरात येतो.

बस मनीष.

मनीष समोरच्या सोफ्या वर अडखळत बसतो.

आतून आकांक्षा maths च पुस्तकं घेऊन येते.

मनीष मला हे सांग ना सर्डस वाल गणित कसं solve करायचं?

मनीष आकांक्षा ला ते गणित समजावू लागतो आणि आकांक्षा मनीष च्या चेहऱ्या कडे मोठ्या कुतूहलाने बघते.

हे बघ आकांक्षा ही defination समजून घे.

Surds definition in math refers to the numbers that do not have answers to their roots. A few examples of surds as √5, 3√7, 2 √3, √6 2√3 5 , 7 3 , 2 3 , 6

आकांक्षा मनीष कडे एक टक बघत राहते आणि त्याच्या जवळ आजुन जवळ सरकते.

अरे यार मी कोणच्या ड्राईव्ह मध्ये save केला होता मला आठवत नाही आहे आता.

हे ड्राईव्ह म्हणजे काय असतं गं.

मला तर कार ड्राईव्ह करतात एवढच माहित होतं.

कॉम्प्युटर पण ड्राईव्ह करतात? हे आत्ताच कळले.

तू गप गं. हार्ड डिस्क ड्राईव्ह म्हणतात त्याला. त्याच्या मध्ये आपण पिक्चर फीड करू शकतो म्हणजे सेव करू शकतो.


तुला नाही समजणार ते. जाऊ दे.


अरे यार हे सीडी ड्राईव्ह काय दाखवत आहे.

रिंकू ला सीडी ड्राईव्ह मध्ये सीडी आढळते.
इकडे आकांक्षा च्या घरी.

Surds are the irrational numbers which are roots of positive integers and the value of roots can't be determined. Surds have infinite non-recurring decimals

वाचता वाचता आकांक्षा मनीष च्या अगदी जवळ येते आणि हळूच आपल्या गळ्यातला आवंडा गिळते.

तिला मनीष च्या शरीरा ला स्पर्श करायची इच्छा होते पण तिला आपण काय करत आहोत ते कळत नसते.


तिला मनीष च्या शरीरा ची ओढ निर्माण होत असते.

तेवढ्यात ती खूप हिम्मत करून मनीष च्या गालाला चुंबन देते

मनीष चा आवाज खोल जातो.

आकांक्षा च्या चेहऱ्यावर घाम फुटतो.

मनीष चे हाथ थंडे पडू लागतात.

तेवढ्यात आकांक्षा ला राहवात नाही आणि ती तिच्याच नकळत मनीष च्या ओठांवर हळूच चुंबन देते.

मनीष चा चेहरा लाजे ने गुलाबी होतो.

रिंकू सीडी बघते. त्यावर लिहिलं असते . कामसूत्र.

कामसूत्र?
हा कोणचा पिक्चर आहे?

रिंकू विचारात पडते.


आज लागेल का तुझा पिक्चर?

अग मला नाही सापडत आहे.. जाऊदे यात कोणचा आहे बघू.रिंकू सीडी ड्राईव्ह वर क्लिक करून सीडी मधली मूवी सुरू करते.


सीडी play झाल्यावर कॉम्प्युटर वर चे दृश्य फारच वेगळे होते.

आज केतकी आणि रिंकू या दोघी वयात येणाऱ्या मुलींना आपल्या शरीरा बद्दल चा बदल कळण्या आधीच प्रौढतवाच्या पुढच्या पायरी चा एक वेगळा अनुभव होणार होता.

त्या सीडी मध्ये दोघींना दिसते की एक वयात आलेला गोंडस कोवळा मुलगा बेड वर अर्ध नग्न झोपला असतो.

आणि एक सुंदर शी मुलगी त्या जवळ येते आणि त्याच्या छाती वर हाथ फिरवते.


इकडे.

आकांक्षा आपोआप मनीष च्या शर्टाची बटण काढते.


आणि तिला थोडं वेगळच वाटते.

ती तिथून उठून आतल्या खोलीत जाते.

मनीष ला आपल्या शरीरात प्रचंड बदल झाल्या सारखा वाटतो.

त्याला असं जाणवते की असंख्य ब्रम्हांडातला सगळा काम रस त्याच्या शरीरात संचारला आहे.


तो धावत आकांक्षा कडे जातो.

आकांक्षा please माझे कपडे काहाड मला कसं तरी होत आहे.

मनीष मी तुझे कपडे काढण्या साठीच धावत येणार होते.


चल लवकर. मला तुझे कपडे काढू दे मनीष.


आकांक्षा मनीष ची बन्यान हळूच काढते.

मला तुझ अंग पाहुदे मनीष.

पण आकांक्षा मी तुझ्या वर खूप प्रेम करतो असं वाटत आहे मला please. असं नको करायला आपण.

चल गणिताचा आभ्यास बाकी आहे.

हो चल.

definition वाच पुन्हा.

मनीष पुन्हा सड्स ची definition वाचू लागतो.

आकांक्षा ला ते काही बरोबर नाही वाटत.

ती मनीष ला म्हणते.

मनीष हे काही बरोबर नाही आहे.

तू कपडे काढूनच टाक.

पण!?.

पण वगरे काही नाही.

तू पागला सारखा नको करुस.

तू कपडे काढूनच टाक.

थाम . मीच काढते तुझे सगळे कपडे.

नाही गं.

मला लाज वाटत आहे आकांक्षा.

पागला सारखा नको करुस मनीष. मी तुझ्या वर खूप जास्त प्रेम करते.

तू माझा आहेस मनीष.

ती मनीष चा हाथ अलगद पकडते आणि मनीष ला बेड वर उताणा झोपवते.

ती मनीष ची पँट काढते. आणि मनीष ची आत्मधली चड्डी हळू हळू खाली सरकवत जाते.

तिला मनीष ची मादक बेंबी दिसते आणि त्याच्या कमरे चा मादक भाग दिसतो.

अचानक मनीष बेड वरून उठतो आणि अभयासाला बसतो.

नाही नाही आकांक्षा आपण काही तरी चुकीचं करतो आहे.

sorry..

हे मी काय करत आहे.

मनीष तू चालला जा इथून.

हे घे तुझ पुस्तक.

अग पण मी काय केलं.

ते मला नाही माहित.
तू जा इथून मनीष.

तू चांगला नाही आहेस.

त्या दोघांना काय होत होतं काही कळत न्हवत.

त्यांच्या शरीरात लैंगिक बदल व्हायची वेळ झाली होती आणि मानसिक रित्या ते तयार न्हवते.

कारण ते दोघं खूप कोवळे आणि बालिश होते.तू जा मनीष.

ठीक आहे जातो मी.

आकांक्षा नी मनीष ला जायला सांगितलं.

तर मनीष चूप चाप आपला शर्ट आणि बनियान घालून आपले दप्तर सावरत जायला निघाला.

पण पुढे काय होणार याची तर कुणालाच कल्पना देखील न्हवती.


अचानक आकांक्षा ला काय वाटल माहित नाही.

तिने पुन्हा मनीष चा हाथ हातात पकडला आणि मोठ्या प्रेमाने तीनी मनीष आपल्या घरात पुन्हा घेतले.


तिनी घरातल्या सगळ्या दरवाजे खिडक्या बंद केल्या.

आता तिनी पुन्हा मनीष चा शर्ट पूर्ण काढला.

मग तिनी मनीष ची बनियान काढली.

मग तिनी पटकन मनीष ची हाप पँट काढली.

आता आकांक्षा चे हृदय खूप जोर जोरात धडकत होते.

शेवटी तिने मनीष ची underwear खाली ओढली.

आणि नुसती ओढली नाही तर तिने मनीष ची पूर्ण चड्डी काढून फेकली.

एका अतिशय सुंदर मादक आणि फक्तं तेरा वर्षा च्या मुलीने एका चौदा वर्षाच्या मुलाला आपल्या हाताने नंगा केले.

आता आकांक्षा खूप जोर जोराने श्वास घेत होती.आकांक्षा ने मनीष ला नग्न अवस्थेत बेड वर उताणा झोपवलं.

आणि हळू हळू त्याच्या बेंबी कडे बघून जोर जोरात श्वास घेत होती.

आता आकांक्षा मनीष च्या बेंबी वर हाथ ठेवत होती.

जसा तिने मनीष च्या बेंबी वर हाथ ठेवला तसा मनीष चा लिंग वाढत चालला होता.

आकांक्षा चं लक्ष मनीष च्या लिंग कडे गेलं आणि ती घाबरून गेली.

मनीष थोड्या जोराने किंचाळत होता.

वास्तविकता अशी होती की, आकांक्षा ने मनीष च्या बेंबी ला स्पर्श केल्या मुळे मनीष चा लिंग वाढत न्हवता मुळात. तर तो मनीष यौवनात येणाऱ्या शारीरिक बदल मुळे वाढत होता.

मनीष च्या लिंग चा आकार वाढत वाढत सात ते आठ इंची इतका झाला.

लिंग चा एवढा आकार हा साधारण व्यक्ती च्या वयाच्या २५ व्या वर्षी येतो.

पण मनीष च्या लिंग चा आकार त्याच्या कोवळ्या वयातच पूर्णपणे परिपक्व झाला.

तेवढ्यात आकांक्षा मनीष च्या लिंग चा असा वाढता आकार पाहून बेशुद्ध पडली.

तिने या आधी कोणत्या पुरुषा चा लिंगच न्हवता बघितला.

मनीष उठतो.

आकांक्षा उठ.. काय झालं तुला.

मनीष घाबरून जातो.


वरून कॅमेरा हे दृश्य टिपताना.

मनीष आपले कपडे घालतो आणि दरवाजा उघडून आपले दप्तर घेऊन तिथून पळून जातो.


इकडे रिंकू च्या घरी.

रिंकू च्या मादक गालावर आलेल्या घामाच्या थेंब वर कॅमेरा फोकस.

त्या सीडीतली ती मुलगी त्या मुलाला किस करू लागली आणि त्याला मला ला बेड वर झोपवून त्याच्या पोटावरून हाथ फिरवू लागली.

केतकी ते दृश्य पाहून आपल्या दोन्ही हातात बेड वरची चादर घट्ट पकडते.

नंतर ती मुलगी त्या मुलाच्या मानेवर किस करते.

ते पाहून रिंकू हळूच आवंडा गिळते.

आता ती मुलगी त्या मुलाच्या पोटावर चुंबन देते.

केतकी फटकन खाली बघते.

रिंकूच्या तोंडाचा आच राहतो.

आता ती मुलगी त्या मुलाची चड्डी थोडी थोडी खाली सरकवते.

ते बघून केतकी चा कान गरम व्हायला लागला.

ती मुलगी पुन्हा त्या मुलाला जोरात किस करते.

uff.. ते बघून रिंकू आपले नखं खायला लागली.

त्या दोन्ही मुलींना आता काय करावं सुचत न्हवत.

कॉम्प्युटर वरचं ते मादक दृश्य बघून दोघींचे चेहरे लाल झाले होते.आता ती मुलगी त्या मुलाचे पोट आणि छाती दाप्ते आणि आपले रेड कलर ने नेल पेंट केलेले सेक्सी हाथ त्याच्या कमरे वरून फिरवते.


ते पाहून दोघींचे ओठ सुखायला लागले.

आवाज आत दाबला.श्र्वास तीव्र व्हायला लागला.


आता ती मुलगी त्या मुलाकडे पाहून त्याची पूर्ण पँट खाली ओढणार तेवढ्यात रिंकू कॉम्प्युटर डायरेक्ट बंद करते.

मी सू करून आली.


केतकी रिंकू ला म्हणते.


रिंकू एकदम टेन्शन मध्ये विचार करत बसते.

आता आपण काय बघितलं. ते चांगलं होत की वाईट. याची समज त्यांना आजुन यायची असते.

सध्या च्या परिस्थितीत त्या दोघी खूप घाबरल्या असतात.

हा व्हिडिओ पाहून आपण खूप मोठा गुन्हा केला असं त्यांना जाणवत असतं.

पण हा व्हिडिओ पुन्हा पुन्हा पहायची त्यांना ओढ निर्माण होणार असते.

दुसऱ्या दिवशी शाळेत.
क्लास teacher माधवी कुलकर्णी क्लास मध्ये येते.

good morning madam.

सगळ्या मुली उभ्या होतात.

quiet please.

सगळ्या मुली presenting द्या??.


रिंकू राजगुरू?

yes madam.

केतकी माटेगावकर?
present madam.


रश्मी बिजागरे?

present madam

तनिष्का विषे?
present madam


गौरी टोळे?
present madam.रितिका वाघ?

yes madam

सानिका?
yes madamपूजा देशपांडे?

present madam.

निकिता पारकर?

present madam

कृतिका देव?
madam.


सपना मेश्राम?

present madam

सायली वाघमारे?

present madam


स्नेहल जावळे?

present madam.

नैना टेंभेकर?

present madam

आकांक्षा पॉल?

तेवढ्यात आकांक्षा बेंच वर उलटी करते.


मॅडम हिला बरं वाटत नाही आहे.

बाजूला बसलेली तिची bestie ऋतुजा उल्लहारे, मॅडम ला म्हणते.

बरं तीला बाहेर घेऊन जा थोड्या वेळ.

आणि सुट्टी हवी असेल तर सुट्टी घेऊन घरी जा म्हणा तिला.


काय झालं गं तिला.

काय माहिती.

सगळ्या मुली एक मेकिन मध्ये बड बड करू लागल्या
hmmn.

मुलींनो आज आपण carbon compounds बद्दल शिकणार आहोत.


आजचा हा chapter खूप महत्वाचा आहे.

लक्ष्य देऊन ऐका.

Compounds of carbon with double bonds and triple bonds are called as unsaturated compounds while those with carbon-carbon single bonds are called saturated compounds. Alkenes (with —C = C —) and Alkynes (with —C = C—) are hence unsaturated, whereas Alkanes (with — C — C—) are saturated compounds.


शाळा सुटल्यावर.

cycle चालवत बाहेर येताना

ए ऋतुजा कशी आहे गं तिची तब्येत आता.

आता बरी आहे.

डॉक्टर कडे गेली होती ती

काय झालं होतं गं तिला.

काय माहिती.

तिनी आजुन सांगितलं नाही मला.


इकडे भेंडे लेआऊट ला दुर्गा देवी चं प्रदर्शन लागलं होतं.

मोठा आकाश पाळणा. फुगे आणि खेळन्यांयावर फोकस.

प्रदर्शन बघायला मृदुला, साक्षी मुळे, प्रगती, सेजल, आर्या, हर्शिता, पर्नवी,नंदिनी हादा, नंदू सिंघ, आद्या, हर्षु पाटील,प्रीती मांद्रे, सोनी भानारकर,पलक, मनस्वी, आयशा, आणि सोबत मनीष तर होताच.सगळ्या मुली मनीष सोबत प्रदर्शन पाशी पोहोचल्या.

ए हे बघ नंदिनी, किती सुंदर कानातले आहे.

अग ही मृदुला कुठे आहे? ती साक्षी आणि हर्षु सोबत लिपस्टिक बघत आहे.

इकडे सेजल, आर्या, पर्नवी आणि प्रगती बांगड्या बघत होत्या.

ए मनीष हे लिपस्टिक कसं वाटतं आहे तुला माझ्या ओठावर. आर्या म्हणाली.


माझं बघ मनीष. सेजल म्हणाली.

काही मुली मनीष लाच घूरून बघत होत्या.


इकडे साक्षी आपल्या ओठावर लिपस्टिक कचोपकाळत होती आणि मृदुला आपल्या केसांमध्ये बो लावत होती.

ए मनीष, माझ्या केसात बो लावून दे ना. पलक म्हणाली.

तेवढ्यात मृदुला मनीष जवळ आली आणि ती पण मनीष ला बो लावून मागत होती.

मृदुला नी आपले केस मोकळे केले आणि साक्षी नी आपली पाठ नागडी करत केस एका बाजूला घेऊन कानातले घालून बघत होती.ए हे कानातले किती छान आहे ना.

aisha मनस्वी ला म्हणाली.

ए मनीष बघ ना माझ्या कडे.

कशे दिसतात हे कानातले.

ए मनीष मला हा नेकलेस घालून दे ना.

परनवी मनीष ला म्हणाली.

पर्णवी आपल्या पाठीवरचे केस समोर घेते आणि मनीष थोडा घाबरत तिच्या पाठीकडे बघून तिला तो नेकलेस घालून देतो.

चल मनीष इकडे ये.

तेवढ्यात आद्या आणि हर्षु मनीष चा हात पकडकून त्याला समोर च्या दुकानात घेऊन जातात.

तेवढ्यात साक्षी आणि मृदुला आपले पाठीचे केस बाजूला करून मनीष ला नेकलेस घालून मागते.

बस आलोच गं हर्षु. ह्या दोघींना नेकलेस घालून देतो.


इकडे प्रगती, सेजल, आर्या,नंदू, प्रीती, पाणी पुरी खात होत्या..

ये मनीष लवकर.मनीष आद्या आणि हर्षु सोबत पाणी पुरी च्या ठेल्यावर पोहोचतो.

तेवढ्यात तिथे पलक, मनस्वी आणि सोनी येतात आणि मनीष ला ड्रेस च्या दुकानात घेऊन जातात.

चल मनीष आपण ड्रेस बघू.

हो जा मनीष तो पर्यंत आम्ही पाणी पुरी खातो.

ओके.


मनीष हा ड्रेस कसा वाटला तुला.

ए पलक हा बघ किती छान आहे.

याच्यावर कानातले किती मॅचींग दिसतात.

मला तो अबोली आवडला.

ए सोनी हा बघ गं.

छान आहे.

wow.

मनीष तुला कसा वाटला.

छान आहे.

तेवढ्यात तिथे साक्षी आणि मृदुला येते.

त्यांच्या हातात मिल्क शेक असतो.


मनीष मला ही मागची चेन लावून देना.

पलक आणि मनस्वी म्हणाली.
मनीष ला पलक आणि मनस्वी च्या पाठी वर च्या केसा ची बारीक लव पाहायला मिळाली.

तेवढ्यात साक्षी मनीष ला मिल्क शेक पाजते.


मनीष त्या दोघींची चेन लावता लावता साक्षी च्या हाताने मिल्क शेक पितो. मृदुला पण मनीष ला पूर्ण ग्लास भर मिल्क शेक पाजते.


चला आता आपण पाणी पुरी खायला जाऊया.अरे आमची पाणी पुरी झाली खाऊन.

आता तुम्ही खा.

अगं पण आम्हाला तुमच्या सोबतच खायची होती.


जाऊदे आता नाही खात.

मनीष तू खाशील.

सगळ्या मुलींनी मनीष ला विचारले.

नाही.

अरे लाजतोस काय.. घे आम्ही सगळ्या मुली मिळून तुला खाऊ घालतो.


हो यार ही चांगली आयडिया आहे.

अरे नाही.

अरे मनीष.. असा लाजू नको रे.


हे घे.

पहले पुरी परनवि ने खाऊ घातली.

मग आद्या ने भरवली.

मग सोनी ने खाऊ घातली. नंतर मग साक्षी आणि मृदुला नी आपल्या कोमल हाताने एक साथ भरवली.

मग हर्षु, नंदू, प्रगती आणि सेजल ने भरवली.

सगळ्या मुलींचे कोमल आणि नाजूक हात मनीष च्या तोंडांत चाल्ले होते.

कोणाच्या बोटाला गुलाबी नेल पेंट होतं.

तर कोणाच हिरवं होत आणि कोणाचं काळं होत.

सगळ्या मुली खूप आनंदानें आणि उत्साहाने मनीष ला पाणीपुरी भरवत होत्या.

मुळात या सगळ्या मुलींनी त्याला स्त्री वेडा केलं होतं.

पण या मुलींना हे माहीत न्हवते की या मुलींचा जन्म मनीष मुळेच झाला आहे. म्हणजेच संपुर्ण स्त्रियांचे अस्तित्व हे मनीष मुळेच आहे. आणि सर्व स्त्रियांना मनीष वर मोहित होणे अटळ आहे.

ह्या सर्व मुली हळू हळू मनीष च्या प्रेमात वेड्या होणार आहेत.

कारण मनीषच या सर्व स्त्रियांचा रचैता आहे.

मनीषच एक पूर्ण मादक पुरुष आहे की जो या सर्व स्त्रियांच्या मादक्तेच्या अथांग महासागरात डूबून जाणार आहे. या जगातल्या सर्व स्त्रिया मनीष सोबतच मैथुन करणार आहेत.