Pradnya Jadhav लिखित कादंबरी शिंपल्याचे शोपीस नको जीव अडकला मोत्यात..

शिंपल्याचे शोपीस नको जीव अडकला मोत्यात.. द्वारा Pradnya Jadhav in Marathi Novels
"नको प्रेम करू इतकं की...आपण दूर झालो की तुलाच सांभाळणं अवघड होईल." राहुल म्हणाला. "वेडा आहे का तू....मला माहित आहे तू म...
शिंपल्याचे शोपीस नको जीव अडकला मोत्यात.. द्वारा Pradnya Jadhav in Marathi Novels
एक ९-१० वर्षाची मुलगी तिच्या आई बाबांना थांबवत होती..पण ते काही थांबत न्हवते.....ती लहान मुलगी खूप रडून ओरडून त्यांना था...
शिंपल्याचे शोपीस नको जीव अडकला मोत्यात.. द्वारा Pradnya Jadhav in Marathi Novels
त्रिशा आणि पायल दोघी पण अनिकेत च्या हॉस्पिटल बाहेर उभ्या होत्या..पायल : अग ए चल ना माझी आई...पायल वैतागली होती..कारण त्र...