चेटकीण Shreekant Ohol द्वारा भयपट गोष्टी मराठी में पीडीएफ

चेटकीण

Shreekant Ohol द्वारा मराठी भयपट गोष्टी

या कथेतील सर्व पात्रं काल्पनिक असून, मी ऐकलेल्या दंतकथाना कथेचं स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला आहे. एका बाई चेटकीण कशी होते आणि आणि स्वतःला कशी मुक्ती देते याची ही काल्पनिक कथा आहे.


इतर रसदार पर्याय