कवडसा Vishal Vilas Burungale द्वारा कविता में मराठी पीडीएफ

कवडसा

Vishal Vilas Burungale द्वारा मराठी कविता

छताच्या इवल्याश्या जागेतून जसा कवडसा आतल्या कभिन्न अंधारावरती प्रकाशाची आशा किरणे सतत तेवत ठेवतो तसाच हा माझा काव्यरूपी कवडसा माझ्या अंतकरणातील निराशेच्या अंधारावरती आशेचे नवनवीन इमले बांधत असतो.