संगीत शारदा - अंक - 4 Govind Ballal Deval द्वारा नाटक में मराठी पीडीएफ

संगीत शारदा - अंक - 4

Govind Ballal Deval द्वारा मराठी नाटक

संगीत शारदा - अंक - 4 प्रवेश पहिला ( स्थळ : कांचनभटाचें घर ) कांचन० : या अलीकडच्या पोरी म्हणजे मोठया धाडसी ! त्या शुभंकराच्या मुलीला पोरीपोरींनी सहज म्ह्टलं कीं तुला नवरा पाहिला आहे तो बायकांसारखं बोलतो. हें ऐकल्याबरोब तिनं जाऊन जीव ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय