संपूर्ण बाळकराम - 1 Ram Ganesh Gadkari द्वारा लघुकथा मराठी में पीडीएफ

संपूर्ण बाळकराम - 1

Ram Ganesh Gadkari द्वारा मराठी लघुकथा

वसंत ऋतूत आपल्या सृष्टीमध्यें केवढाले फेरफार घडून येतात हे नव्याने कशाला सांगावयाला पाहिजे? झाडांना पालवी फुटते, आंब्याला मोहोर येतो, वेलींना फुले येतात, ठिकठिकाणच्या वक्त्यांना शब्द फुटतात, पांढर्‍या सशांना पोरे होतात, मेंढयावरची लोकर कातरतात, कोकिळेला कंठ फुटतो, छत्र्यांवर नवे अभे्र ...अजून वाचा


इतर रसदार पर्याय