संपूर्ण बाळकराम - 5 Ram Ganesh Gadkari द्वारा लघुकथा मराठी में पीडीएफ

संपूर्ण बाळकराम - 5

Ram Ganesh Gadkari द्वारा मराठी लघुकथा

या जगतीतलावर अखिल मानवजातीच्या सुखसमाधानाची जी जी साधने आहेत, त्या सर्वात काव्याला सर्व राष्ट्रांनी, सर्व धर्मांनी आणि सर्व जातींनी एकमताने अग्रस्थान दिलेले आहे. काव्यात राष्ट्राचे बुध्दिवैभव आणि कर्तृत्वशक्ती इतिहास आणि संस्कृती, विकारोत्कर्ष आणि नीतिमत्ता, अशी जोडपी एकाच वेळी विहरत ...अजून वाचा


इतर रसदार पर्याय