संपूर्ण बाळकराम - 6 Ram Ganesh Gadkari द्वारा लघुकथा मराठी में पीडीएफ

संपूर्ण बाळकराम - 6

Ram Ganesh Gadkari द्वारा मराठी लघुकथा

नाटकाच्या धंद्यात मोरावळयाप्रमाणे मुरलेल्या माझ्या एका सन्मान्य मित्राने मराठी नाटयविदृक्षु लोकांस 'नाटक कसे पाहावे?' हे सांगण्याचा यत्न केला आहे. हेच गृहस्थ भावी मराठी लेखकांना 'नाटक कसे लिहावे?' याविषयी काही धडे देणार आहेत असे माझ्या कानावर आले आहे. त्यावरून सदरहू ...अजून वाचा


इतर रसदार पर्याय