संपूर्ण बाळकराम - 9 Ram Ganesh Gadkari द्वारा लघुकथा मराठी में पीडीएफ

संपूर्ण बाळकराम - 9

Ram Ganesh Gadkari द्वारा मराठी लघुकथा

छोट्या जगूचा 'रिपोर्ट' धाकटा जगू कळू लागल्यापासून एका नाटक मंडळीतच होता. एकदा मंडळीच्या मालकाबरोबर एक लग्नसमारंभ पाहून आल्यावर त्याने आपल्या समवयस्क मित्रांना खाली लिहिल्याप्रमाणे 'रिपोर्ट' दिला- खेळ मुद्दाम बांधिलेल्या मांडवात झाला. स्टेज मातीचेच केले होते आणि फारच लहान होते. 'सीन' जंगलाचा ...अजून वाचा


इतर रसदार पर्याय