संपूर्ण बाळकराम - 13 Ram Ganesh Gadkari द्वारा लघुकथा मराठी में पीडीएफ

संपूर्ण बाळकराम - 13

Ram Ganesh Gadkari द्वारा मराठी लघुकथा

(दामू कोशांतून शब्द काढीत आहे एका बाजूला दिनू भूगोल घोकीत आहे प्रत्येकाजवळ पुस्तके व वह्या पडल्या आहेत जवळच कपडे पडले आहेत.) दामू: (डिक्शनरीत पाहतो) एफ ए बी एल ई, एफ ए- दिनू: (मोठयाने) खानदेश जिल्ह्यातील तालुके- (तीनदा घोकतो.) ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय