श्यामचीं पत्रें - 1 Sane Guruji द्वारा पत्र में मराठी पीडीएफ

श्यामचीं पत्रें - 1

Sane Guruji मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी पत्र

तूं मागें पुण्याच्या त्या सभेच्या वेळेस अकस्मात् मला भेटलास. सभा संपली होती. कांही तरुण विद्यार्थी माझ्याभोंवती जमले होते. त्यांतील बरेचजण केवळ स्वाक्षरीसाठीं उत्सुक होते. स्वाक्षरी घेऊन ते गेले. परंतु तूं घुटमळत उभा होतास. तुझ्या डोळयांत एक प्रकारची उत्कटता होती, ...अजून वाचा