श्यामचीं पत्रें - 4 Sane Guruji द्वारा पत्र में मराठी पीडीएफ

श्यामचीं पत्रें - 4

Sane Guruji मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी पत्र

प्रिय वसंतास सप्रेम आशीर्वाद. मी मागें एकदां एका खेडेगांवात गेलों होतों. रात्रीची वेळ होती. गांवांतील लोक कसली तरी पोथी वाचीत होते. मी त्यांना नम्रपणें म्हटलें, 'आज काँग्रेसची पोथी वाचावयास मी आलों आहें. आजच्या दिवस तुमची पोथी राहूं दे. आज माझी ...अजून वाचा