अथ डिसेक्शनाध्यायः। Kshama Govardhaneshelar द्वारा मानवी विज्ञान मराठी में पीडीएफ

अथ डिसेक्शनाध्यायः।

Kshama Govardhaneshelar द्वारा मराठी मानवी विज्ञान

अथ डिसेक्शनाध्याय:।©डॉ. क्षमा शेलार ( १) मेडीकल कॉलेजला admission मिळाल्यानंतरचा सगळयात मोठा प्रसंग म्हणजे 'डिसेक्शन'.अभ्यासासाठी केली जाणारी शवचिकीत्सा. कॉलेज लाईफ तर थोड्याफार फरकाने सगळया युवाम

इतर रसदार पर्याय