श्यामचीं पत्रें - 11 Sane Guruji द्वारा पत्र में मराठी पीडीएफ

श्यामचीं पत्रें - 11

Sane Guruji मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी पत्र

प्रिय वसंतास सप्रेम आशीर्वाद. माझीं पत्रें तुला व तुझ्या सेवा दलांतील मित्रांना आवडतात. हें वाचून मला बरें वाटलें. मला माझी मर्यादा माहीत आहे. सांगोपांग ज्ञान मला नाहीं. परंतु समर्थांनी सांगितलें आहे कीं, जें जें आपणांस माहीत असेल तें तें द्यावें. ...अजून वाचा