श्यामचीं पत्रें - 13 Sane Guruji द्वारा पत्र में मराठी पीडीएफ

श्यामचीं पत्रें - 13

Sane Guruji मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी पत्र

प्रिय वसंतास सप्रेम आशीर्वाद, तू मला परवाच्या पत्रात अचानक एक नवीनच प्रश्र केलास. ठीक केलेंस. राष्ट्रांतील सर्व प्रश्नांची माहिती हवी. भगिनी निवेदिता यांनी एके ठिकाणी म्हटलें आहे, 'तें खरें शिक्षण जें या क्षणापर्यंतच्या सर्व प्रश्नांचे सम्यक् ज्ञान देतें. जास्तीत जास्त ...अजून वाचा