#मिटू ( भाग -2) Komal Mankar द्वारा उपन्यास प्रकरण में मराठी पीडीएफ

#मिटू ( भाग -2)

Komal Mankar द्वारा मराठी कादंबरी भाग

मास्टरबेशन ( भाग - 2 )नेहा ( बदलेले नाव ) बस ची वाट बघत बसस्टॉप वर उभी होती .अचानक तीच लक्ष समोर असलेल्या एका टिनपत्राच्या झोपड्याकडे गेलंसमोरचा सुरू असलेल्या प्रकार बघून नेहाला धक्कादायक अंगावर शहारेबसले ... चर्रर्र घाम आला ...अजून वाचा